Gerrit van der Schaaf

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schaaf, Gerrit van der
Geboren Akkrum / 1-4-1899
Overleden Heerenveen / 12-9-1972

Beschrijving

In 1926 komt er een samenwerking tot stand tussen Wiebren Stienstra en Gerrit van der Schaaf.

In april 1897 komt Wiebren Stienstra van Idskenhuizen naar Heerenveen. Hij vestigt zich er als wagen- en rijtuigmaker. Gerrit van der Schaaf is de zoon van schaatshoutmaker Klaas Hobbes van der Schaaf. Gerrit heeft met zijn vader gewerkt bij ondere andere Taeke Faber en Fokke Fokkema in Beesterszwaag. Na een kort verblijf in Nijehaske vestigt hij zich in november 1926 aan de toenmalige Leeuwarderweg in Heerenveen. Hij is dan timmerman/wagenmaker van beroep.

Stienstra en Van der Schaaf zijn familie van elkaar. Zij besluiten in 1926 tot samenwerking, die leidt tot de oprichting van de Electrische Wagen-, Carrosserie- en Schaatsenfabriek. Stienstra levert het kapitaal en Van der Schaaf de deskundigheid en arbeid. Van der Schaaf maakt de schaatshouten. De ijzers worden elders gekocht. De schaatsen worden onder eigen naam op de markt gebracht. De belangrijkste afzetgebieden zijn het oosten van Friesland en de provincie Groningen. Ook maakt de firma schaatshouten voor Sytse van der Molen in Oudehaske.

De firmanten hebben zich nooit volledig op het schaatsenmaken toegelegd. Als de economie in 1929/1930 inzakt, wordt de concurrentie ook binnen de wagen- en schaatsenmakerij moordend. Een laatste verkoopadvertentie van de firma Stienstra en Van der Schaaf wordt in het Nieuwsblad van Friesland van 22 januari 1933 aangetroffen. In de loop van dat jaar wordt besloten met de onderneming te stoppen. Van der Schaaf gaat in 1934 bij A. Gaastra (Batavus) in Heerenveen werken als schaatshoutmaker.

Zie ook Wiebren Baukes Stienstra - Heerenveen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Leeuwarderweg
Heerenveen
Periode 1926 - 1933
Reclame Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W.B. Stienstra, Heerenveen

Fotogalerij

Heerenveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen
Bovenkant van de pagina