Gerrit Waringa

Categorie Schaatsenmaker
Naam Waringa, Gerrit
Geboren Aldeboarn / 25-11-1869
Overleden Aldeboarn / 1-3-1943

Beschrijving

Gerrit Waringa is een zoon van de schaatsenmakende smid Namle Waringa. Hij neemt de smederij van zijn vader over en maakt in klein aantal schaatsen met een eigen naamstempel. De schaatsen worden op bestelling gemaakt voor familie, kennissen en dorpsgenoten. Hij laat zich in drukke tijden wel eens bijstaan door een schaatsensmid die bij de firma G.S. Ruiter in Akkrum werkt. De houten worden geleverd door timmerman Harm Harmsma in Aldeboarn. Het naamstempel dat hij gebruikt is door hem zelf gemaakt. Na veelvuldig gebruik raakt het enigszins gebogen, zodat er ook een gebogen afdruk in de schaats verschijnt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Weaze
Aldeboarn
Periode 1900 - 1935

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G. Waringa, Aldeboarn

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker G. Waringa, Aldeboarn
Friese doorloper schaatsenmaker G. Waringa, Aldeboarn
Merkteken schaatsenmaker G. Waringa, Aldeboarn
Merkteken schaatsenmaker G. Waringa, Aldeboarn

Aldeboarn

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina