Goverinus Johannes Leeuwenberg

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Leeuwenberg, Goverinus Johannes
Geboren Delft / 15-4-1823
Overleden Delft / 21-8-1898

Beschrijving

Goverinus Johannes Leeuwenberg is zoon van van winkelier Johannes Leeuwenberg (Zwolle, 1796 – Delft, 1868).
Geverinus wordt koopman in ijzer van beroep.

Goverinus Leeuwenberg neemt in 1871 de zaak over van G. Sprang, geweermaker en vuurwerk- en buskruitverkoper aan de Gasthuislaan. Goverinus gaat ook over tot de verkoop van schaatsen. Hij importeert onder andere schaatsen van Gustav Henckell uit Remscheid. Bij de wintertoonstelling van de IJsclub Thialf uit Zaandijk in januari 1879 wint Leeuwenberg de gouden medaille voor zijn ingestuurde schaatsen. Het juryrapport licht haar beoordelingscriteria toe met 'gelet op de doelmatigheid. Men moet op de schaats flink vooruit kunnen komen en er tevens op kunnen zwieren. Verder werd bijzonder gelet op het bindsel, het inzetten van de ijzers in het hout, de bevestiging van de schroeven in het hout, de deugd van het hout zelf, terwijl de soliditeit van het staal ook geleid heeft dat de uitspraak zoo en niet anders heeft plaatsgevonden´. De Friese schaatsenmakers waren zeer goed vertegenwoordigd. Desalniettemin verklaarde de jury echter ´niet blind geweest te zijn voor de goede eigenschappen van de Friesche schaatsen, doch dat men een Fries moet zijn om haar volle waarde te genieten. Over het geheel zijn de ijzers te vlak geslepen, waardoor men wel flinke streken kan maken en daardoor in korte tijd een groote afstand kan afleggen, maar ze missen de eigenschap waardoor de Hollandsche schaatsenrijder zich kenmerkt om sierlijk en met zwier vooruit te komen.´  Leeuwenberg buit deze ereprijs uit door er in de jaren tachtig van de 19-de eeuw in verkoopadvertenties telkens weer gewag van te maken.

Aanvankelijk werken de vier zoons van Leeuwenberg mee in de ijzerhandel. Een van hen, Petrus Johannes Maria Leeuwenberg (Delft, 1865 – Haarlem, 1944) richt samen met Charles Bingham in 1887 in Utrecht de `Simplex Automatic Machine Company´ op. In 1895 wordt de onderneming verplaatst naar Amsterdam en gaar daar verder als ´Simplex Rijwielfabriek´.

Toch wordt de ijzerwarenhandel van Goverinus niet voorgezet door een van zijn zoons maar door de in 1874 als boekhouder bij de firma G.J. Leeuwenberg en Zonen in dienst getreden Herman Romijn. Ook hij blijft schaatsen verkopen onder eigen naam.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Delft
Periode voor 1898

Merktekens

LEEUWENBERG
Merkteken schaatsenverkoper Leeuwenberg, Delft
Merkteken schaatsenverkoper Leeuwenberg, Delft

Fotogalerij

Krulschaatsen verkoper Leeuwenberg, Delft
Krulschaatsen verkoper Leeuwenberg, Delft

Reclames

advertentie Leeuwenberg Nieuwe Rotterdamsche Courant 24januari 1885
advertentie Leeuwenberg Nieuwe Rotterdamsche Courant 24januari 1885

Delft

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina