GP merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam GP merk - Onbekende maker

Beschrijving

Deze schaats is in Friesland gemaakt, mogelijk door de schaatsenmaker G.J. Pool uit Warga.

Produktie

Type schaats Friese schaats

Merktekens

Merkteken GP onbekende schaatsenmaker
(Mogelijk merkteken van G. Pool, Warga)

Fotogalerij

Friese schaats merkteken GP onbekende schaatsenmaker
Friese schaats merkteken GP onbekende schaatsenmaker
Detail Friese schaats merkteken GP onbekende schaatsenmaker
Detail Friese schaats merkteken GP onbekende schaatsenmaker
Merkteken GP onbekende schaatsenmaker
Merkteken GP onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina