Gunters&Meuser

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Gunters&Meuser

Beschrijving

De firma Gunters & Meuser (G&M) werd in 1826 door J.P. Gunters (1806-1897) gestart met de verkoop van schoenmakersgereedschappen en fournituren.

In 1876 wordt de zaak voortgezet tezamen met de heer C.F.C. Meuser. De kern van de zaak blijft rond de Prinsengracht/ Egelantiersgracht gehuisvest. In 1917 wordt besloten hier een geheel nieuw pand te realiseren. Dat is nu het beeldbepalende pand opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School.

De zaak groeit zeer voorspoedig en veronderstelt mag worden dat de populariteit van het schaatsen in de tijd van Jaap Eden de reden kan zijn geweest om ook een partij schaatsen te laten fabriceren. Veel schaatsen werden in Duitsland gefabriceerd. De Nederlandse opdrachtgever kon er tevens zijn firmanaam in laten slaan. Op grond van het merkteken op het ijzer (een oog) kan worden vastgesteld dat deze fraaie schaatsen (model Linschoten) bij de firma C. Schlieper in Remscheid werden vervaardigd. Waarschijnlijk is dit een eenmalige bestelling  geweest want niets uit bewaarde boeken, catalogi of anderszins wijst in een andere richting.  G&M waren de opdrachtgevers en tevens de verkopers.

Ook in de 20e eeuw is de firma mede door overnames een zeer succesvolle onderneming. Rond de jaren 1960 en 1970 waarin het schaatsen in Nederland wederom veel hoogtepunten beleefde werd nog eenmaal een partij schaatsen in opdracht van de IVANA-groep waarvan G&M lid is, gefabriceerd. Dit waren de IVANA schaatsen die elders beschreven staan (Zie Ivana).

Begin 2017 wordt de zaak door de familie Olthof verkocht aan de firma Grafton, maar het bedrijf gaat door onder de naam Gunters en Meuser.

 

Bron

Auteur Jos Pronk, begunstiger verzamelaarskring Stichting De Poolster.

Gunters en Meuser. De geschiedenis van een Amsterdamse IJzerwarenhandel (1829-1901). Jubileumuitgave en www.guntersenmeuser/geschiedenis.nl

Produktie

Type schaats Linschoter schaats
Vestigingsplaats Amsterdam
Periode circa 1900

Merktekens

Merkteken schaatsen verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
Merkteken schaatsen verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
(Het merkteken oog is van de schaatsenmaker Carl Schlieper uit Remscheid, Duitsland)

Fotogalerij

Linschoterschaats verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
Linschoterschaats verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
Detail Linschoterschaats verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
Detail Linschoterschaats verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
Merkteken Linschoterschaats verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam
Merkteken Linschoterschaats verkoper Gunters&Meuser, Amsterdam. Ook met het merkteken 'oog' van de schaatsenmaker Carl Schlieper, Remscheid in Duitsland (ca.1880-1900)

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina