Gustav Rubens

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rubens, Gustav
Geboren Duitsland
Overleden Duitsland

Beschrijving

Het berijf in metaalwaren werd door Gustav Rubens uit Cronenberg (Duitsland) op gericht in 1854 en bleef mogelijk actief tot 1897.

Bron

Wiebe Blauw en Frits Locher
Schaatsenmakers Remscheid e.a., centrum van de Duitse schaatsenindustrie, 1750-1975, december 1999

Produktie

Vestigingsplaats Cronenberg (Duitsland)
Periode 1854 - 1880

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G. Rubens, Cronenberg (Duitsland)
Merkteken schaatsenmaker G. Rubens, Cronenberg/Remscheid (Duitsland)

Fotogalerij

Aanmelding 1878 merkteken schaatsenmaker G. Rubens, Cronenberg/Remscheid (Duitsland)
Aanmelding merkteken schaatsenmaker G. Rubens, Cronenberg/Remscheid (Duitsland) d.d.3 april 1878

Cronenberg (Duitsland)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina