H merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam H merk - Onbekende maker

Beschrijving

Deze schaats is vermoedelijk gemaakt in Zuid-Holland door een lid van de familie Schakel.

Produktie

Type schaats Krulschaats, Linschoter schaats
Reclame Affiches

Merktekens

Merkteken H onbekende schaatsmaker
(Merkteken wellicht van een lid van de familie Schakel)

Fotogalerij

Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker mogelijk lid familie Schakel
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker mogelijk lid familie Schakel
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker mogelijk lid familie Schakel
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker mogelijk lid familie Schakel
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker
Krulschaats merkteken H onbekende schaatsmaker mogelijk lid familie Schakel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina