Harm Klaazes van der Veen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Veen, Harm Klaazes van der
Geboren Burum / 12-2-1895
Overleden Suwâld / 20-8-1973

Beschrijving

Harm van der Veen is een zoon van een veldarbeider. In mei 1912 vertrekt hij, vermoedelijk als smidsknecht, naar Twijzel. Op 19 juni 1916 wordt hij tijdens de mobilisatie opgeroepen voor militaire dienst. Na de Eerste Wereldoorlog is hij smidsknecht bij onder anderen K. Kuipers in Garyp. In het begin van de jaren twintig gaat hij werken bij zijn broer Hendrik Klaazes van der Veen, die smid is in Suwâld. In 1930 betrekt hij een nieuwe, eigen smederij in Suwâld en maakt daar ook schaatsen. Harm van der Veen is een bekwaam smid, die ook gevraagd wordt voor het maken van siersmeedwerk, bijvoorbeeld een voorstelling van Geloof, Hoop en Liefde op de deuren van de Hervormde Kerk in Suwâld. Voor zijn schaatsen worden de houten geleverd door zijn buurman, Durk van der Veen (geen familie). Schilder Harm van Vaals verzorgt het lakwerk.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats 17 (Kerkbuurt)
Suwâld
Periode 1930 - 1940

Merktekens

Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Friese doorloper schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Etiket Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Etiket Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude

Reclames

Etiket Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude
Etiket Friese schaats schaatsenmaker H.K. van der Veen, Suawoude

Suwâld

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina