Harm Lammerts Hamming

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hamming, Harm Lammerts
Geboren Den Ham Gn / 22-2-1841
Overleden onbekend / 3-10-1927

Beschrijving

Zoon van commissionair Lammert Derks Hamming (Aduard, 1790 -  Den Ham, 1860). Harm Hamming trouwt in 1866 in Holwerd. Hij is dan grofsmidsknecht. Later wordt hij zelfstandig grofsmid in Holwerd. In 1885 gaat hij failliet en wordt de inboedel bij boelgoed verkocht. In een advertentie van 21 april 1985 in de Leeuwarder Courant vormen 'schaatsen en schaatsijzers' onderdeel van de inboedel. Naast het faillissement wordt hij smid in het naburige Paessens.

Produktie

Vestigingsplaats Holwerd
Periode 1875 - 1885

Merktekens

Holwerd

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina