Harmen Martinus Wagenaar

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wagenaar, Harmen Martinus
Geboren Heerenveen / 14-9-1822
Overleden Nijehaske / 12-8-1904

Beschrijving

Harmen Wagenaar heeft een smederij aan de Rijksstraatweg, thans Achter de Kerk in Heerenveen (vroegere gemeente Aengwirden). In het Nieuwsblad van Friesland van 4 december 1875 wordt de eerste advertentie aangetroffen: ‘Beste schaatsen te bekomen bij H.M. Wagenaar te Heerenveen.’ Wagenaar adverteert opnieuw in het Nieuwsblad van Friesland van 29 december 1877 met ‘beste eigengemaakte schaatsen’. Tot 1893 komen in het Nieuwsblad van Friesland regelmatig advertenties voor in verschillende kwalificaties: 1879 ‘uitnemende beste eigengemaakte schaatsen’, 1885 ‘puike Friesche schaatsen van ƒ 1,75’, 1886 ‘beste Friesche schaatsen’ en 1889 ‘uitnemende beste Friesche Staalschaatsen’.

In januari 1893 draagt Harmen Wagenaar de zaak over aan zijn zoon Oene Wagenaar. In juni 1904 vertrekt hij naar de gemeente Haskerland.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Achter de Kerk
Heerenveen
Periode 1875 - 1893

Merktekens

Reclames

Advertentie 1887 schaatsenmaker H. Wagenaar, Heerenveen
Advertentie schaatsenmaker H. Wagenaar, Heerenveen Het nieuws van den dag d.d. 31 december 1887
advertentie H.M.Wagenaar Heerenveen
advertentie H.M.Wagenaar Heerenveen

Heerenveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina