H.C. Lie

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lie, H.C.
Geboren Noorwegen
Overleden Noorwegen

Beschrijving

Geweermaker Lie, die werkzaam was in Lierfoss, in het district Aurskog, circa vijftig kilometer ten oosten van Oslo, moet een zekere reputatie hebben gehad.

Op 7 maart 1886 werd er op het zee-ijs van Frognerkilen in Christiania een wedstrijd over 5000 meter verreden. De jongeling Harald Hagen brak door en won in 10 min. 23 sec. Maar de  circa 6000 toeschouwers juichten het hardst voor de 58-jarige Ole Syvertsen uit Lillestrømmen, die er weliswaar ruim drie minuten langer over deed, maar desondanks de krant haalde.
Syvertsen heeft zijn schaatsen later aan het schaatsmuseum in Oslo geschonken. Ze zouden door hem zelf ‘uit de beste materialen zijn gemaakt.’ Deze bewering lijkt hout te snijden, want als snekker (meubelmaker) was Syvertsen daartoe zeker in staat. Toch schrijft het schaatsmuseum zijn schaatsen toe aan bøssemaker (geweermaker) H.C. Lie uit Lierfoss, eind 1860-er jaren.

Ik hou het er op dat H.C. Lie de maker was van Syvertsen’s schaatsen, alhoewel we niet helemaal mogen uitsluiten dat het om een co-productie ging, waarbij Lie de ijzers en Syvertsen de houten voor zijn rekening heeft genomen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Syvertsen in een later stadium de schenkels eens van nieuwe houten heeft voorzien.

Bron

Schaatsenmakers Scandinavië periode 1850-1880 op Schaatshistorie.nl. (Niko Mulder)

Produktie

Vestigingsplaats Lierfoss (Noorwegen)
Periode circa 1870

Fotogalerij

Houten schaats schaatsenmaker H.C. Lie, Lierfoss (Noorwegen)
Houten schaats schaatsenmaker H.C. Lie, Lierfoss (Noorwegen) ca.1870; Collectie Collectie Oslo Schaatsmuseum

Lierfoss (Noorwegen)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina