Heere Roelofs Westra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Westra, Heere Roelofs
Geboren Rottevalle / 6-6-1757
Overleden Wergea / 9-9-1829

Beschrijving

Heere Westra vestigt zich vermoedelijk rond 1780 in Wergea als grofsmid. Hij is goed bevriend met dominee J.H. Nieuwold, die als eerste in Friesland met de verbouw van cichorei experimenteert. Wes­tra levert later het ijzerwerk voor de cichoreifabriek van de gebroeders Popma. Ook is het zeer waarschijnlijk dat hij ijzerbeslag levert aan Wergeaster molenbouwers. In april 1790 koopt Westra ‘een deftige Huisinge en Bleekvelt’ aan de Hillebuorren. Westra houdt zich naast het gewone smidswerk ook bezig met het maken van schaatsen. De houten worden vermoedelijk gemaakt door Keimpe Klazes Hoekstra (1742), diens zoon Klaas Keimpes Hoekstra (1773) en diens zoon Keimpe Klazes Hoekstra (1808). De initialen van het merkteken staan mogelijk voor Westra en Hoekstra als respectievelijke ijzermaker en houtmaker. Ook is het mogelijk dat de W voor ‘Warga’ staat en de H voor ‘Heere’. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 1818 prijst Heere Roelof Westra zijn schaatsen aan: ‘Liefhebbers van Schaatsenrijden. De ondergetekende adverteert hiermede aan het geeerd publiek, dat de met zooveel roem bekende Wargaster Schaatsen, welke door hem worden vervaardigd slechts alleen te bekoomen zijn bij H. Borgrink, koopman in ijzerwaren in het Nauw te Leeuwarden. Warga, den 16 december 1818, Heere Roelofs Westra.’ Op 13, 20 en 27 december 1822 adverteert Westra opnieuw in de Leeuwarder Courant: ‘Wargaster Schaatsen, welke door hem zelve gemaakt zijn, en voor gemerkt zijn met W boven de H, anders zijn het geen van zijn Schaatsen. H.R. Westra.’ De laatste advertentie in de Leeuwarder Courant van Heere Wes­tra is van 23 januari 1827.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Grote Buren 12
Wergea
Periode 1780 - 1829

Merktekens

W - H
(voor in het ijzer, alleen bekend uit advertenties)

Reclames

Advertentie 1818 schaatsenmaker H.R. Westra, Wergea
Advertentie schaatsenmaker H.R. Westra, Wergea Leeuwarder Courant d.d. 18 december 1818
Advertentie 1822 schaatsenmaker H.R. Westra, Wergea
Advertentie schaatsenmaker H.R. Westra, Wergea Leeuwarder Courant d.d. 13 december 1822
1825 Informatie schaatsenmaker H.R. Westra uit Warga in Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt tentoonstelling te Haarlem
1825 Informatie schaatsenmaker H.R. Westra uit Warga in Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt tentoonstelling te Haarlem

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina