Heere Sipkes Westra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Westra, Heere Sipkes
Geboren Wergea / 11-7-1816
Overleden Wergea / 12-5-1870

Beschrijving

Heere Westra is een zoon van de schaatsenmakende smid Sipke Heeres Westra uit Wergea. Hij trouwt in 1843 met Rinske Klazes Hoekstra, een zuster van timmerman en schaatsenmaker Keimpe Klazes Hoekstra uit Wergea. In 1844 vestigt Heere Sipkes zich vanuit Wergea als smid in Easterlittens, waar hij ook schaatsen maakt. De houten worden vermoedelijk geleverd door zijn zwager Keimpe Hoekstra. In 1852 verkoopt hij de smederij aan Durk Gerrits Minkema en gaat hij terug naar Wergea.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Easterlittens
Periode 1844 - 1852

Merktekens

Easterlittens

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina