Heere Sipkes Westra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Westra, Heere Sipkes
Geboren Wergea / 19-7-1816
Overleden Wergea / 12-5-1870

Beschrijving

Heere Sipkes Westra is een zoon van Sipke Heeres Westra en vormt de derde generatie Westra, die in Wergea schaatsen maakt. Hij trouwt met Rinske Klazes Hoekstra, een zuster van timmerman en schaatsenfabrikant Keimpe Klazes Hoekstra in Wergea. Van 1844 tot 1852 heeft Heere Sipkes een smederij in Easterlittens. Het is mogelijk dat Westra vanuit Easterlittens ijzers levert aan zijn zwager Hoekstra. Het is niet duidelijk wanneer Westra terugkeert in Wergea: of in 1847 vlak na de dood van zijn vader of pas in 1852. De beschikbare bronnen spreken elkaar tegen. Op 30 november 1849 wordt in de Leeuwarder Courant de volgende advertentie aangetroffen: ‘Echte Wargaster Schaatsen met het van ouds bekende merk W H, zijn weder als vroeger verkrijgbaar bij den heer H. Borgrink, op de Kelders te Leeuwarden en bij den Ondergetekende. H.S. Westra, Mr. Smid te Warrega.’ In november en december 1849 adverteert ook J. Berghuis-Krak uit Leeuwarden met ‘schaatsen van H.S. Westra, Mr. Smid te Warrega’. Blijkens deze advertenties verblijft H.S.Westra in Wergea. Heere vertoeft echter van 1844 tot 1852 in Easterlittens. Pas in 1852 verkoopt hij de smederij aan D.G. Minkema. Het zou kunnen dat met de H.S.Westra in de advertenties Hindrik Sipkes Westra wordt bedoeld, de broer van Heere.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Wergea
Periode 1847 - 1870

Merktekens

W - H
(voor in het ijzer, alleen bekend uit advertenties)

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina