Hendrieks Homan

Categorie Schaatsenmaker
Naam Homan, Hendrieks
Geboren Westerwijtwerd / 2-1-1855
Overleden Bedum / 8-7-1904

Beschrijving

Zoon van smid Hendrik Egberts Homan uit Westerwijtwerd. Hij werd zelf ijzersmid in Bedum. In juli 1904 overlijdt hij ongehuwd en kinderloos. De inboedel, waaronder 'Friesche en eigengemaakte schaatsen' werd in oktober 1904 tijdens een boeldag verkocht.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats, Groninger schaats
Vestigingsplaats Bedum
Periode 1890 - 1904

Bedum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina