Hendrik Hendrikse

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hendrikse, Hendrik
Geboren Linschoten / 1788
Overleden Lopik / 14-5-1833

Beschrijving

Zoon van Gerrit Hendrikse (Overasselt, ca. 1735) uit Linschoten. Zijn zoon Johannes (Jan) Hendrikse die smid wordt in Lopik adverteert op 21 december 1850 in het Algemeen Handelsblad als volgt met schaatsen:

'LOPIKER SCHAATSEN.

De ondergeteekende, Zoon van de Wed. Hendrikse, heeft de eer te berigten, dat bij hem, even als vroeger, de LOPIKER SCHAATSEN vervaardigd worden, en dat zijne Woonplaats thans is over de Cabauwsche Kerk te Lopik en blijft zich steeds aanbevelen.

JAN HENDRIKSE'

Gelet op de verwijzing naar de weduwe Hendrikse, de vrouw van Hendrik Hendrikse, kan worden aangenomen dat hij de smederij van zijn vader (na diens dood in 1833) eerst heeft voortgezet en dat hij later voorbij de Cabauwsche Kerk een smederij is begonnen. Met de tijdsaanduiding 'even als vroeger' geeft hij aan dat zijn vader ook al Lopiker schaatsen maakte. Hijzelf was tijdens de plaatsing van de advertentie nog maar 24 jaar.

Aangezien de advertentie in het landelijke Algemeen Handelsblad verscheen, kan worden aangenomen dat de Lopiker Schaatsen een meer dan lokale bekendheid genoten.

Zijn moeder Cornelia van Vuuren (geb. in Linschoten, 1738) was in 1759 getrouwt met smid Klaas van Wijk uit Linschoten. Hij maakte vermoedelijk al Linschoter schaatsen, in elk geval deden zijn zoon dat. Van Wijk overlijdt in 1778 en in 1780 trouwt Cornelia van Vuuren met Gerrit Hendrikse. Er is dus verband tussen de makers van de Linschoter schaats en die van de Lopiker schaats.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Lopik
Periode 1810 - 1833

Merktekens

Lopik

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina