Hendrik Klaas Hendriks

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hendriks, Hendrik Klaas
Geboren Drachten / 14-1-1848
Overleden Drachten / 11-4-1937

Beschrijving

Hendriks is een zoon van een kleermaker. Hij wordt zelf timmerman/aannemer aan het Moleneind in Drachten. Van het materiaal van een oude boerderij daar ter plaatse maakt hij een nieuwe woning met werkplaats. Zij eerste advertentie waarin hij schaatsen te koop aanbiedt staat in de Drachtster Courant van 4 december 1879. In de Drachtster Courant van 8 december 1887 geeft hij ‘slijters rabat’. Hij ‘beveelt zich tevens aan tot het slijpen van schaatsen en het zetten van houten en is tevens voorzien van geschulpte houten. H. Hendriks, op het Moleneind.’

In de Drachtster Courant van 25 december 1890 plaatst hij de volgende waarschuwing: ‘Daar mij is gebleken dat bij het venten van Schaatsen mijn naam dikwijls is gebruikt, deelt ondergeteekende mede, dat hij nog geen venter met schaatsen heeft gehad en dien nimmer zal nemen. H. Hendriks op het Moleneind.’ Zijn zoon Hendrik Hendriks zet rond 1920 het bedrijf van zijn vader voort.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Moleneind
Drachten
Periode 1879 - 1920

Merktekens

Reclames

Advertentie 1879 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 11 december 1879
Advertentie 1887 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 8 december 1887
Advertentie 1890 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 18 december 1890
Advertentie 1901 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 25 januari 1901
Advertentie 1910 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 1 januari 1910
Advertentie 1912 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 17 januari 1912
Advertentie 1917 schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten
Advertentie schaatsenmaker H.K.Hendriks, Drachten Dragster Courant d.d. 31 januari 1917

Drachten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina