Hendrikus van der Wal

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wal, Hendrikus van der
Geboren Tienhoven Ut / 26-5-1856
Overleden Tienhoven Ut / 15-9-1922

Beschrijving

De gebroeders Jan, Dirk en Hannes van der Wal zijn zonen van de smid en schaatsenmaker Dirk van der Wal uit Tienhoven. De broers nemen de smederij van hun vader omstreeks 1880 over. Zij maken in klein aantal schaatsen op bestelling en gebruiken daarbij het naamstempel van vader Dirk.

Met name Hannes van der Wal wordt een bekende dorpsfiguur. Hij is de enige roomskatholiek in het dorp. Toch is hij door zijn humor populair bij de gehele bevolking van Tienhoven.

Zie ook Johannes van der Wal - Tienhoven

Zie ook Johannis van der Wal - Tienhoven

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Linschoter schaats
Vestigingsplaats Tienhoven Ut
Periode 1890 - 1910

Merktekens

Merkteken Krulschaats H. van der Wal, Tienhoven

Fotogalerij

Krulschaats H. van der Wal, Tienhoven
Krulschaats H. van der Wal, Tienhoven
Merkteken Krulschaats H. van der Wal, Tienhoven
Merkteken Krulschaats H. van der Wal, Tienhoven

Tienhoven Ut

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina