Hendrikus van der Weij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Weij, Hendrikus van der
Geboren Sneek / 29-1-1858
Overleden Leeuwarden / 29-6-1939

Beschrijving

Van der Weij is een zoon van de winkelier Auke van der Weij (geboren Balk, 1816) uit Sneek. Hendricus gaat het smidsvak in en is smidsknecht in onder andere Joure (1875), Baarderadeel (na 1875) en Wolvega (tot 1881). In mei 1881 wordt hij
knecht bij de Heerenveense smid en schaatsenmaker Hendrik Beizijt (Bovenknijpe, 1820 – Heerenveen, 1900). Hier trouwt hij met Albertje Beizijt, een dochter van smid Beizijt. Van der Weij zal ongetwijfeld bij zijn schoonvader in de smederij schaatsen hebben gemaakt. In maart 1883 vestigt Van der Weij zich in Aalzum (Aalsum), waar hij de smederij van Jan Wijtzes van der Weit overneemt, die naar Oenkerk vertrekt. Op 14 december 1889 adverteert hij in De Oostergo met: ‘Schaatsen, Schaatsen, eigen fabrikaat, netjes en zuiver staal, alsmede wordt de aandacht gevestigd op het slijpen, vroegtijdig bezorgen gewenscht. H. v.d. Weij, a/d. Streek bij Dockum.’ In oktober 1890 gaat Van der Weij naar Dokkum. Of hij daar ook schaatsen maakt is niet bekend.

 

Zie ook: Hendrikus van der Weij - Wolvega.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Aalsum
Periode 1885 - 1900

Merktekens

Reclames

Advertentie van H. van der Weij in De Oostergo 14 december 1889
Advertentie van H. van der Weij in De Oostergo 14 december 1889

Aalsum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina