Henk de Rooij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rooij, Henk de

Beschrijving

Henk de Rooij begint in 1876 een smederij in Nieuwkoop. Hij is tevens turfschipper en handelaar in turf. Hij maakt twee modellen schaatsen: een grof Ouderkerker model voor volwassenen en krulschaatsen met platte krul voor kinderen. Als smid maakt hij tevens messen en sabels voor planters in Nederlands-Indië.

In 1911 vertrekt hij naar Heemstede waar hij het smidsvak voortzet. Hier worden geen schaatsen meer gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats
Vestigingsplaats Nieuwkoop
Periode 1890 - 1910

Merktekens

Nieuwkoop

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina