Henricus Ris

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Ris, Henricus
Geboren Amsterdam / 10-4-1835
Overleden Sloten (nu: Amsterdam) / 25-1-1904

Beschrijving

Henricus Ris is zoon van schoenmaker Petrus Ris, Amsterdam, 1791 – Amsterdam, voor 1820.
In 1850 is hij smidsknecht in de Bakkerstraat in Amsterdam, in februari smid in de Korte Amstelstraat. In 1871 is hij weer smidsknecht aan de Bullekade, vallend onder de gemeente Nieuwer-Amstel. Pas in 1903 keert hij terug naar de gemeente Amsterdam.

Het merkteken H. RIS komt voor op een Friese schaats met koperen knop en een vioolstapel.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Amsterdam

Merktekens

H.RIS

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina