Hermanus Alink

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Alink, Hermanus
Geboren Enschede / 18-3-1817
Overleden Amsterdam / 13-8-1889

Beschrijving

Hermanus Alink is zoon van smid Bernardus Alink geb. Oldenzaal, 1775 en overl. Enschede, 1849.
Hij was smid aan het Spui en aan de Nieuwendijk 13 en 16, smederij en ijzermagazijnen.

Hermanus had vier zoons:
1. Bernardus Martinus (geb. Amsterdam, 2-10-1850, overl. Amsterdam, 1931)
2. Martinus Johannes (geb. Amsterdam, 11-12-1857, overl. Amsterdam, 7-10-1899). Was smid tot zijn dood aan de Westerdokstraat.
3. Johannes Paulus (geb. Amsterdam, 7-2-1854, die wagenmaker was)
4. Hermannus Everardus (geb. Amsterdam, 8-8- 1852). Hij overlijdt op 15/11/1894 aan de Nieuwendijk.

Na 1895 wordt het bedrijf voortgezet onder de naam Gebroeders Alink. Dit zijn waarschijnlijk zoons van Martinus Johannes Alink.

In 1958 zit het bedrijf  ALINK nog steeds aan de Nieuwendijk 16. Waarschijnlijk is het dan niet meer in handen van nazaten van Herman Alink.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats het Spui en aan de Nieuwendijk 13 en 16
Amsterdam
Periode circa - 1890

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper H.Alink

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenverkoper H.Alink
Friese schaats schaatsenverkoper H.Alink
Merkteken schaatsenverkoper H.Alink
Merkteken schaatsenverkoper H.Alink

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina