Hermanus Romijn

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Romijn, Hermanus
Geboren Delft / 2-8-1848
Overleden Delft / 28-8-1931

Beschrijving

Over de ouders van Hermanus Romijn is niets bekend, mogelijk is hij in een weeshuis opgeroeid. In 1874 trouwt hij en komt hij als kantoorbediende/boekhouder in dienst bij de firma G.J. Leeuwenberg, handel in ijzerwaren. In 1897 neemt hij deze zaak van Leeuwenberg over. Hij verkoopt evenals Leeuwenberg ook importschaatsen - onder andere van Offerman (Remscheid, Duitsland) onder eigen naam. Later, na 1910, werden er ook schaatsen van Nooitgedagt uit IJlst en Ruiter uit Akkrum verkocht. In 1920 wer het bedrijf voortgezet door zijn zoon Cornelis Petrus – Kees -  Romijn (Delft, 1882 - Delft, 1944).

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Delft

Merktekens

ROMIJN
Merkteken schaatsenverkoper firma Romijn, Delft
(Merkteken vogel van schaatsenmaker G.Offerman, Remscheid, Duitsland (ca.1885))

Fotogalerij

Oudekerker schaatsen schaatsenverkoper Romijn, Delft
Oudekerker schaatsen schaatsenverkoper Romijn, Delft
Merkteken schaatsenverkoper Romijn, Delft
Oudekerker schaatsen schaatsenverkoper Romijn, Delft Merkteken vogel van schaatsenmaker G.Offerman, Remscheid, Duitsland (ca.1885)

Delft

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina