Hilbrand Peereboom

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Peereboom, Hilbrand
Geboren Beets NH / 17-9-1853
Overleden Nieuwe Niedorp / 23-5-1915

Beschrijving

Hilbrand Peereboom is zoon van veehouder Jan Peereboom (Beets, 1824 – Beets, 1861).
Hij was zadelmaker van beroep.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Nieuwe Niedorp

Merktekens

Merkteken verkoper H.Peereboom in Nieuwe Niedorp

Nieuwe Niedorp

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina