Hillebrand Lourens van Noord

Categorie Schaatsenmaker
Naam Noord, Hillebrand Lourens van
Geboren Vrouwenparochie / 8-4-1801
Overleden Lemmer / 11-12-1871

Beschrijving

Hillebrand van Noord is zoon van timmerman Lourens van Noord uit Vrouwenparochie, die een timmer- en aannemersbedrijf had in Oudebildtzijl.Via familie kwam Hillebrand in Lemmer terecht, waar hij aan de Verlengde Langestreek een eigen aannemersbedrijf begon. Een beeldbepalend Van Noord-pand is Nieuwburen 31, dat hij in 1865 in opdracht van Frederik Wilhelm Wegener Sleeswijk, houthandelaar en eigenaar van de houtzaagmolen in Lemmer, bouwde.

Als stopwerk is hij waarschijnlijk ook schaatsen en schaatshouten gaan maken. In de Leeuwarder Courant van 6 en 13 december 1850 adverteert hij als volgt:

'Bij H.L. van Noord, Timmerman te Lemmer, zijn te bekomen: Beste gewaterde drooge BEUKEN POSTEN, dito uitgezaagde SCHAATSHOUTEN en beste nieuwe SCHAATSEN; alles tegen eenen billijken prijs.'

Blijkbaar verkocht hij onbewerkte beuken posten en schaatshouten door aan andere schaatsenmakers, maar verkocht hij ook zelf geassembleerde schaatsen.

Bron

Wiebe Blauw, 2019

Produktie

Vestigingsplaats Verlengde Langestreek
Lemmer
Periode 1850

Merktekens

Reclames

Advertentie 1850 schaatsenmaker H.L. van Noord, Lemmer
Advertentie schaatsenmaker H.L. van Noord, Lemmer Leeuwarder courant d.d. 13 december 1850

Lemmer

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina