HN merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam HN merk - Onbekende maker

Bron

Hans van den Donck, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats

Merktekens

Merkteken HN onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese schaats merkteken HN onbekende schaatsenmaker
Friese schaats merkteken HN onbekende schaatsenmaker
Friese schaats merkteken HN onbekende schaatsenmaker
Friese schaats merkteken HN onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina