HVW merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam HVW merk - Onbekende maker

Beschrijving

Het merkteken HVW is mogelijk gebruikt door de smid Hendrik van Wijk (geb. 8 oktober 1838) uit Hoenkoop.
Het erg erop lijkende merkteken CVW is mogelijk gebruikt door zijn broer Cornelis van Wijk, eveneens smid in Hoenkoop.
Zie ook merkteken CVW

Bron

Wim Molenveld / Ben Remie
Artikel in Kouwe Drukte jaargang 22 - nummer 63 - oktober 2018, bladzijde 34 en 35

Produktie

Type schaats Krulschaats

Merktekens

Merkteken HVW onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Schaatsen merkteken HVW onbekende schaatsenmaker
Schaatsen merkteken HVW onbekende schaatsenmaker
Merkteken HVW onbekende schaatsenmaker
Merkteken HVW onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina