IVANA

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam IVANA

Beschrijving

Omstreeks 1964 brachten een groep ijzerhandelaren die gezamenlijk artikelen onder de naam Ivana distribueerden, eenmalig een partij schaatsen op de markt. Het was een partij van 10.000 paar schaatsen die uit Japan zonder schoen geïmporteerd waren. De schoenen zouden er door een schoenfabriek uit Tilburg opgezet zijn.

De naam Ivana staat voor Isaac VAN Aalten. Zijn bedrijf zat op Spuistraat 30 in Amsterdam. Midden jaren vijftig van de 20e eeuw nam IJzerwarenhandel Gunters en Meuser uit Amsterdam dit bedrijf over van heer Rottiné, de schoonzoon van Isaac van Aalten. Met de overname van het bedrijf werd ook het merk IVANA overgenomen.

Eind 1974 is de zaak vertrokken uit de Spuistraat en werd verhuisd naar de vestiging van Gunters en Meuser in de Schaafstraat in Amsterdam-Noord. Toen de inkoopcombinatie NECOMIJ (NEderlandse COMbinatie van IJzerhandelaren), waar Gunters en Meuser lid van was, behoefte had aan een eigen merk, heeft volgens Hans Olthof (mede eigenaar en grootaandeelhouder) zijn vader het merk IVANA aan de Necomij geschonken. Onder dat merk zijn in de loop der jaren vele producten op de markt gebracht, waaronder dus ook één keer een partij schaatsen.

Zie ook schaatsenverkoper Gunters&Meuser

Bron

Auteur Jos Pronk, begunstiger van de verzamelaarskring Stichting De Poolster.
Dit artikel verscheen eerder in Kouwe Drukte Jaargang 18 - nummer 52 - december 2014, blz. 4 en 5.

Produktie

Type schaats Metalen Noren
Reclame Affiches

Merktekens

Merkteken op metalen noren van een groep ijzerhandelaren ca.1964

Fotogalerij

Metalen noor merk Ivana van een groep ijzerhandelaren ca.1964
Metalen noor merk Ivana van een groep ijzerhandelaren ca.1964

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina