Izaak Reynders

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Reynders, Izaak

Beschrijving

Reynders heeft een ijzerwarenhandel in Leeuwarden in de 19e eeuw. Hij adverteert in de Leeuwarder Courant tussen 1822 en 1853met: ‘Izaak Reynders, koopman in ijzerwaren op de Tuinen met opregte IJlster Schaatsen, tegen civiele prijzen.’ In de Leeuwarder Courant van 1859 tot 1871 komen advertenties voor van Th. Reynders, Koornbeurs. Tussen 1874 en 1900 bestaat de ijzerwarenhandel van de gebroeders Reynders. Op 29 december 1874, 11 december 1879 en 26 december 1887 adverteren de gebroeders in de Leeuwarder Courant met schaatsen van G.I. Pool en B. Lantinga uit Wergea en van Thomas Faber uit IJlst. Naast Friese schaatsen worden ook buitenlandse modellen in het assortiment opgenomen, getuige een advertentie in de Zwolsche Courant van 30 december 1887, waarin de gebroeders Reynders te Leeuwarden onder andere ook Go Ahead-schaatsen uit de fabriek van Colquhoun & Cadman uit Sheffield te koop aanbieden. Naast de bovengenoemde advertentie in de Zwolsche Courant wordt op 2 december 1890 ook in de Nieuwe Rotterdamsche Courant geadverteerd met ‘Wargaaster- en IJlster schaatsen, per postpakket ƒ 3,-; met Friesch leerwerk ƒ 3,60 en met Hollandsch leerwerk ƒ 4,50.’ Het naamstempel op de Friese schaats is simpel: REYNDERS. In 1892 wordt de firma Reynders overgenomen door ijzerwarenhandel B. Hartelust.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Op de Tuinen - Koornbeurs
Leeuwarden
Periode 1822 - 1893

Merktekens

Merkteken verkoper schaatsen Reynders in Leeuwarden

Fotogalerij

Friese Schaats verkoper Reynders in Leeuwarden
Friese Schaats verkoper Reynders in Leeuwarden
Merkteken Friese Schaats verkoper Reynders in Leeuwarden
Merkteken Friese Schaats verkoper Reynders in Leeuwarden

Reclames

Advertentie 1859 schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 20 december 1859
Advertentie 1873 schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden 1873 0131 Leeuwarder Courant d.d. 31 januari 1873 Schaatsen van schaatsenmaker G.J. Pool, Warga
Advertentie 1886 schaatsenverkoper Reijnders, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper Reijnders, Leeuwarden Het Nieuws van den Dag kleine courant d.d. 24 december 1886
Advertentie 1893 schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden
Advertentie schaatsenverkoper Gebr. Reijnders, Leeuwarden Leeuwarder courant d.d. 2 januari 1893 Reijnders wordt Hartelust Leeuwarden

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina