Jacob Veenstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Veenstra, Jacob
Geboren Drachten / 9-1-1900
Overleden Leeuwarden / 6-5-1950

Beschrijving

Jacob Veenstra is een zoon van arbeider Jan Veenstra uit Drachten. Tussen januari 1921 en juni 1922 werkt hij als timmerman in Leeuwarden. In oktober 1922 trouwt hij een meisje uit Leeuwarden en in mei 1923 vestigt hij zich definitief als timmerman in Leeuwarden. Eind jaren twintig begint hij met het maken van schaatsen. In de persoon van Wiebe van der Kooij (1898) vindt hij een geschikte vennoot voor de oprichting van de ‘Eerste Electrische Schaatsenfabriek Volharding’, die heeft bestaan van 1 februari 1929 tot 1 februari 1939. Het bedrijf is gevestigd aan de Poppeweg 6. Het doel van de onderneming is ‘het vervaardigen en in de handel brengen van schaatsen en aanverwante artikelen, in de ruimste zin van het woord’. In 1932 koopt Veenstra 101 paar ijzers van K. Meinderts uit Wergea. Ook in 1924 worden ijzers van Meinderts betrokken. Op 12 december 1933 en op 18 januari 1934 adverteert Veenstra met de schaatsenfabriek ‘Volharding’ in het Leeuwarder Nieuwsblad. In januari 1933 adverteert hij in de Leeuwarder Courant met schaatsen à ƒ 3,95, kinderschaatsen met leerwerk à ƒ 1,95. Als bijkantoor wordt dan W. van der Kooij aan de Balistraat 30 opgegeven. Na het stopzetten van de Schaatsenfabriek Volharding in 1939 blijft Jacob Veenstra gevestigd aan de Poppeweg.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Poppeweg
Leeuwarden
Periode 1925 - 1939
Reclame Advertentie Leeuwarder Nieuwsb, Etiketten

Merktekens

Merk J. VEENSTRA & Co - LEEUWARDEN

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Friese doorloper schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Etiket van schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Etiket van schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Doorloper schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Doorloper schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Merkteken schaatsenmaker J.Veenstra, Leeuwarden
Merk schaatsenmaker J.Veenstra, Leeuwarden
Etiket van schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden
Etiket van schaatsenmaker J.Veenstra Leeuwarden

Reclames

etiket voor schaatsen J.Veenstra Leeuwarden
etiket voor schaatsen J.Veenstra Leeuwarden
etiket voor schaatsen J.Veenstra Leeuwarden
etiket voor schaatsen J.Veenstra Leeuwarden
Advertentie 1933 schaatsenmaker J.Veenstra, Leeuwarden
Advertentie 1933 schaatsenfabriek Volharding schaatsenmaker J.Veenstra, Leeuwarden Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 21 januari 1933
Advertentie 1933 schaatsenmaker J. Veenstra, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Veenstra, Leeuwarden Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 13 december 1933
Advertentie 1936 schaatsenmaker J. Veenstra, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Veenstra, Leeuwarden Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 11 februari 1936

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina