Jacobus Hubertus Ramakers

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ramakers, Jacobus Hubertus
Geboren Wessem / 20-4-1898
Overleden Wessem / 1972

Beschrijving

De Ramakers hebben sinds 1782 een smederij aan de Schoolstraat in Wessem. Het is een wapensmederij van kleine omvang. De hele smederij is zes bij zes meter. Johannes (Jan) is een zoon van de smid Daniël Ramakers (Wessem, 1809). Van Jacobus (Sjaak) Ramakers is bekend dat hij krulschaatsen maakt met een ver doorgedraaide krul. De houten worden gemaakt door wagenmaker Hekker. Op een gegeven moment raken de krulschaatsen uit de mode en worden de krullen er afgezaagd. Er staan in de smederij twee aambeelden en twee bankschroeven. Er wordt meestal met 2 tot 3 mensen in gewerkt. In de buurt van Wessem wordt ’s winters geschaatst op ijs van de ondergelopen uiterwaarden van de Maas. Naast schaatsen wordt ook veel gebruik gemaakt van ijsstoeltjes, waarvan de poten door smid Ramakers speciaal worden voorzien van een glijdend ijzerdeel. De stoeltjes worden met touw voortgetrokken door een schaatser. Ook gebruikt men
stokken voorzien van een vierkant gesmede punt,de zogenaamde stikketes. De stoeltjes en de stokken zijn tot ver na de oorlog nog veel gebruikt.
Na de oorlog is de smederij overgenomen door de heer Gielen.

Zie ook Johannes Hubertus Ramakers - Wessem

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Wessem
Periode - 1925

Merktekens

Wessem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina