Jacobus Josefus Balm

Categorie Schaatsenmaker
Naam Balm, Jacobus Josefus
Geboren Spaarndam gem. Haarlem / 19-3-1869
Overleden Spaarndam gem. Haarlem / 7-5-1949

Beschrijving

Jacobus’ vader, Hendrik Handgraaf, is arbeider van beroep. Jacobus kiest voor het smidsvak. Omstreeks 1900 werkt hij veel samen met wagenmaker Jacobus Josefus Balm, zoon van visverkoper Willem Arnoldus Balm. Hun beider bedrijven zijn naast elkaar gelegen. Zo maken ze samen krulschaatsen.

Zie ook Jacobus Handgraaf - Spaarndam

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Spaarndam gem. Haarlem
Periode circa 1900

Merktekens

Spaarndam gem. Haarlem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina