Jacobus Oudejans

Categorie Schaatsenmaker
Naam Oudejans, Jacobus
Geboren onbekend / 9-2-1869
Overleden Alphen aan den Rijn / 9-8-1929

Beschrijving

Jacobus is een zoon van de smid Pieter Engel Oudejans (Purmerend, 1829). Waarschijnlijk vestigt Pieter Oudejans zich in 1853, kort na de drooglegging, in de Haarlemmermeerpolder als smid.

Hij en zijn vrouw overlijden beiden in november 1882, als Jacobus nog maar dertien jaar oud is. In april 1893 vertrekt Jacobus naar Hillegom, vermoedelijk als smidsknecht. In april 1896 komt hij vanuit Ouder-Amstel naar Alphen aan de Rijn, waar hij zich in de Julianastraat vestigt als smid.

Op 1 januari 1908 adverteert hij in de Rijnbode met ‘eigengemaakte schaatsen, welke met garantie verkocht worden’.

In 1916 vraagt hij een hinderwetvergunning aan voor het plaatsen van een electromotor voor een boormachine en een slijpmachine.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Julianastraat
Alphen aan den Rijn
Periode circa 1908

Merktekens

Alphen aan den Rijn

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina