Jakob Everaarts

Categorie Schaatsenmaker
Naam Everaarts, Jakob
Geboren Leeuwarden / 17-10-1871
Overleden Akkrum / 23-9-1957

Beschrijving

Jakob Everaarts is een zoon van de rijksbrievenbesteller Pieter Everaarts (geboren Leeuwarden, 1829). In mei 1894 gaat hij als gediplomeerd smidsknecht werken in Achlum. Het werk is hem te eenzijdig en het leven bij de smid benauwt hem. Hij wordt machinist op de binnenvaart (Rijnvaart en traject Rotterdam-Leeuwarden). Wegens ziekte van zijn vrouw vindt hij op het beurtschip Sneek-Lemmer dichter bij huis werk met Sneek als vaste ligplaats. De boot wordt door de eigenaar na verloop van tijd verkocht aan Wening en De Wit uit Akkrum, inclusief machinist Everaarts. Everaarts verhuist dan in april 1907 naar Akkrum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zoekt de directeur/eigenaar J. de Jong R.Mzn van schaatsenfabriek G.S.Ruiter uit Akkrum een nieuwe schaatsensmid. Als De Jong en Everaarts op een zaterdagmiddag beide bij kapper/scheerder Van der Leen aanwezig zijn, wordt Everaarts aangenomen.

Door een conflict met meesterknecht Evert Veen­stra verlaat hij in 1923 Ruiter en begint hij in de oude smederij van Jan Dokter zelf schaatsen te maken. De slijpsteen wordt nog met de hand gedraaid door onder andere Wiebe van der Berg, Geert de Groot (wordt later voddenkoopman) en B. Everaarts, zijn zoon. Een nieuwe slijpsteen wordt gekocht bij de firma Hartelust in Leeuwarden. Enkele jaren later opent Everaarts zelf een werkplaats voor het maken van schaatsen aan de Wide Stege. De houtjes worden geleverd door scheepstimmerman Albert Wedman, die later het ontwerp maakt voor de bekende Akkrumer jol. Er worden tot 1934/35 schaatsen gemaakt. Daarna wordt Everaarts rijwielhandelaar.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Dorpsstraat
Akkrum
Periode 1923 - 1935

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J. Everaarts, Akkrum

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker J. Everaarts, Akkrum
Friese doorloper schaatsenmaker J. Everaarts, Akkrum
Merkteken schaatsenmaker J. Everaarts, Akkrum
Merkteken schaatsenmaker J. Everaarts, Akkrum

Akkrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina