Jan Buurma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Buurma, Jan
Geboren Oudeschans / 29-8-1865
Overleden Oudeschans / 5-1-1938

Beschrijving

Buurma is een zoon van de winkelier Jan Buurma (Hannover, 1829), die in december 1861 naar Oudeschans komt. Buurma jr. wordt later grofsmid in Oudeschans in een zeer oud pand met lemen voegen dat dateert van voor 1650. ’s Winters, als er verder weinig werk is, maakt hij ook wel eens schaatsen, in klein aantal, van een onbekend model. De smederij bestaat nog steeds. Er worden door de huidige eigenaar (kleinzoon van Jan Buurma) nu in hoofdzaak molenroeden gemaakt, nog in het oude model. De roeden worden voor molens in het hele land geleverd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Oudeschans
Periode 1900 - 1920

Oudeschans

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina