Jan Cornelis Moree

Categorie Schaatsenmaker
Naam Moree, Jan Cornelis
Geboren Rozenburg ZH / 19-6-1867
Overleden Simonshaven / 24-6-1935

Beschrijving

Zoon van de smid Willem Moree uit Rozenburg. Jan Moree combineert in juni 1894 het boerenbedrijf met een smederij. Hij maakt in die tijd ook krulschaatsen. Hij gaat zelf door als boer, terwijl zijn zoon Jan het smidsbedrijf voortzet. Het is niet bekend of zoon Jan ook schaatsen maakt. Later wordt de krul van de schaatsen van Moree er wel eens afgezaagd en wordt het ijzer omstreeks geslepen, zodat er op gezwierd kan worden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Simonshaven
Periode 1895 - 1910

Merktekens

Simonshaven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina