Jan de Bruyn

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bruyn, Jan de
Geboren Gouderak / 24-1-1882
Overleden Gouderak / 24-1-1910

Beschrijving

Jan de Bruyn is een zoon van een touwslager in Gouderak. Hijzelf kiest voor het smidsvak en wordt smid in Gouderak aan de Dorpsstraat. Naast het boerensmidswerk maakt hij in het begin van de 20ste eeuw op bestelling in klein aantal krulschaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Dorpsstraat
Gouderak
Periode 1900 - 1910

Merktekens

Gouderak

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina