Jan Feddes Dokter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Dokter, Jan Feddes
Geboren onbekend / 27-9-1857
Overleden Groningen / 27-2-1927

Beschrijving

Jan Dokter is een zoon van de slager Fedde Dokter (geboren Gorredijk, 1813). Het is zeer aannemelijk dat Jan Dokter als knecht het schaatsenmaken heeft geleerd bij smid en schaatsenmaker Wouter Bouwes Jongbloed in Gorredijk. Jongbloed was getrouwd met de oudere zuster van Jan Dokter. In april 1884 vestigt Jan Dokter zich als smid aan de Dorpsstraat in Akkrum. Zijn smederij staat schuin tegenover die van Jan Dokter. Zijn eerste verkoopadvertentie verschijnt op 19 januari 1889 in het Nieuwsblad van Friesland: ‘Geen fabrieksschaatsen, maar eigen gemaakte schaatsen zijn te bekomen bij J. Dokter, smid te Akkrum’. Ook zijn knecht Harm van der Bos maakt schaatsijzers. Dokter stopt midden jaren twintig van de vorige eeuw met de smederij. Deze wordt dan afgebroken omdat hij half op de weg is gesitueerd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Dorpsstraat
Akkrum
Periode 1885 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J. Dokter, Akkrum

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker J. Dokter, Akkrum
Friese schaats schaatsenmaker J. Dokter, Akkrum
Merkteken schaatsenmaker J. Dokter, Akkrum
Merkteken schaatsenmaker J. Dokter, Akkrum

Akkrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina