Jan Hendrik van Dorland

Categorie Schaatsenmaker
Naam Dorland, Jan Hendrik van
Geboren Opheusden / 8-4-1903
Overleden Opheusden / 4-12-1967

Beschrijving

Van Dorland is een zoon van een mandenmaker. Hij gaat zelf het smidsvak in en werkt van 1925 tot 1935 bij de scheepswerf in Dodewaard. In 1935 begint hij zelf een smederij annex rijwielherstelbedrijf en maakt dan uiteenlopende voorwerpen – roeiboten, fietsen, materiaal voor de steenovens – en hij slaat pompen. Ook heeft hij tot 1945 op kleine schaal schaatsen gemaakt voor familie en kennissen en een enkele keer op bestelling. Het zijn Friese schaatsen. Vermoedelijk worden de ijzers door hem zelf gehout.
Zijn zoon neemt de smederij na zijn dood over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Opheusden
Periode 1935 - 1945

Merktekens

Opheusden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina