Jan Jansz

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jansz, Jan
Geboren onbekend / 9-3-1723

Beschrijving

Van Amsterdam is bekend dat de schaatsenmakers in 1497 verenigd waren in het Chirurgijnsgilde. In 1551 scheiden de schaatsen-, klompen- en leestenmakers zich af en vormen dan een apart gilde dat tot de opheffing van de gilden in het begin van de 19de eeuw heeft bestaan. Het betreft hier de makers van houten voetstapels.

Van een aantal Amsterdamse poorters is bekend dat zij schaatsenmaker waren.

Jan Jansz  9 mrt 1723

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Amsterdam

Merktekens

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina