Jan jr Spoormaker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Spoormaker, Jan jr
Geboren Ouderkerk aan den IJssel / 25-6-1830
Overleden Ouderkerk aan den IJssel / 16-4-1871

Beschrijving

Jan is de oudste zoon van de smid Hendrik Spoormaker (1807-1847), die schaatsen maakt. Als zijn vader overlijdt, neemt zijn moeder Cornelia de Ridder de zaken eerst waar. Spoedig daarna is Jan verantwoordelijk voor de smederij. In een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 16 december 1853 worden ‘Ouwerkerksche’ schaatsen te koop aangeboden door het Verkoophuis in Amsterdam. Als hij in 1871 overlijdt komt zijn jongere broer Gerrit van Krimpen aan de IJssel terug naar Ouderkerk om de smederij van de Spoormakers in Ouderkerk voort te zetten.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats
Vestigingsplaats Ouderkerk aan den IJssel
Periode 1847 - 1871

Merktekens

J.SPOORMAKER

Ouderkerk aan den IJssel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina