Jan Kamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kamstra, Jan
Geboren Grou / 27-3-1853
Overleden Reduzum / 3-7-1927

Beschrijving

Jan Kamstra is kuiper van beroep. In het Nieuwsblad van Friesland van 8 januari 1893 adverteert hij met ‘Wargaster schaatsen van schaatsenfabrikant Jan Kamstra te Warga’.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Wergea
Periode circa 1893

Merktekens

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina