Jan Nieubuur

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Nieubuur, Jan
Geboren Murmerwoude (nu: Damwâld) / 29-12-1853
Overleden Utrecht / 20-2-1928

Beschrijving

Jan Nieubuur is zoon van de medicinale doctor en weeshuisvoogd Jacob Marinus Nieubuur.
Hij is winkelier in Utrecht en op Jansbrug 49 in Utrecht gevestigd waar hij ook schaatsen verkoopt.

Er heeft tussen 1 januari 1893 en 1 januari 1899 een vennootschap van koophandel in huishoudelijke artikelen bestaan tussen Jan Nieubuur en Leonard Pieter Esselink. Bij het beëindigen van de vennootschap is Esselink door de notaris bevoegd verklaard de vennootschap af te handelen en deze voort te zetten onder eigen naam.

Op een bepaald moment heeft hij als partner in de zaak J.P.Esselink. Later gaat J.P.Esselink alleen verder op hetzelfde adres, waar hij nog steeds schaatsen verkoopt.

Zie ook L.P.Esselink

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Jansbrug 49
Utrecht
Periode circa 1893 - 1899

Merktekens

Merkplaatje schaatsenverkoper J.Nieubuur, Utrecht
(metalen plaatje op voetstapel)

Fotogalerij

Friese schaats verkoper J.Nieubuur, Utrecht
Friese schaats verkoper J.Nieubuur, Utrecht
Friese schaats verkoper J.Nieubuur, Utrecht
Friese schaats verkoper J.Nieubuur, Utrecht Gemaakt door schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga/Lemmer
Merkplaatje friese schaats verkoper J.Nieubuur, Utrecht
Merkplaatje friese schaats verkoper J.Nieubuur, Utrecht

Reclames

Advertentie schaatsverkoper J.Nieubuur Utrecht 8 en 10 januari 1894
Advertentie schaatsverkoper J.Nieubuur Utrecht 8 en 10 januari 1894; schaatsen schaatsenmaker D.J.Douma van IJlst
Merkplaatje op schaatsen verkoper J.Nieubuur, Utrecht
Merkplaatje op schaatsen verkoper J.Nieubuur, Utrecht

Utrecht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina