Jan Rijnja

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rijnja, Jan
Geboren Woudsend / 1-8-1842
Overleden Woudsend / 24-1-1926

Beschrijving

Zoon van timmerman Liske Reins Rijnja (Dedgem, 1813 - Woudsend, 1887) uit Woudsend. Samen met zijn jongere broer Folkert Rijnja drijft Jan Wijnja een timmerzaak in Woudsend. De inventaris van de zaak wordt in 1892 bij boelgoed verkocht. In de advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 februari 1892 wordt de inventaris opgesomd. Daarin komen ook voor '16 pr. nieuwe schaatsen, 20 pr schaatshouten'. Dit wijst er op dat de broers Rijnja schaatsijzers van houten voorzagen en de complete schaatsen verkochten.

Zie ook Folkert Rijnja - Woudsend.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Woudsend
Periode 1870 - 1890

Merktekens

Woudsend

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina