Jan van der Aa

Categorie Schaatsenmaker
Naam Aa, Jan van der
Geboren Osnabrück (Duitsland)
Overleden Groningen / 8-6-1765

Beschrijving

Jan van der Aa, geboren in Osnabrugge (Osnabrück, Duitsland) is meester smit in Groningen op het Rademarkt. Hij is de zoon van Jan Hindrik van der Aa uit Osnabrugge.
Hij maakt in de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 9 december 1746 bekent dat 'by hem gemaakt worden alderbeste Niewermodische Schaatzen, dewelke wel gehart zyn, en met zeer nette geboogen houten, maakt alderhande Yzerwerk, en Verstaalt Moolen Halsen dat dezelve zullen 20 Jaaren goed zyn alles tot een Civile prys.'

Hij trouwt Groningen op 8 juni 1734, als jongeman van Veurne uit het Osnabrugse, met Jantijn Phebens, jongedochter van Groningen. Na zijn overlijden is Jan van der Aa  begraven in Groningen op 8 juni 1765.
Jantie Teebens, weduwe van Jan van der Aa, begraven in de Nieuwe kerk 21 februari 1769 en heeft gewoond aan het Rademarkt.

De smederij  van Jan van der Aa werd gecontinueerd door zijn neef Willem Smeding. Willem Smeding was gehuwd met een jongere zus van Jan van der Aa, te weten Anna van der Aa.

Het is onbekend of de zoon Jan en Jantijn, Jan van der Aa jr. in de zaak werkte. Hij is begraven Groningen 12 april 1790 en woonde ook aan de Rademarkt.

Bron

Aad van den Ouweelen en Ben Remie, 2019

Produktie

Type schaats Groninger schaats
Vestigingsplaats Rademarkt
Groningen
Periode circa 1750

Merktekens

Reclames

Advertentie 1746 schaatsenmaker Jan van der Aa, Groningen
Advertentie schaatsenmaker Jan van der Aa, Groningen Opregte Nieuwe Groninger Courant d.d. 9 december 1746
Advertentie 1767 schaatsenmaker Jan van der Aa, Groningen
Advertentie schaatsenmaker Jan van der Aa, Groningen Opregte Nieuwe Groninger Courant d.d. 24 april 1767 Uitverkoop na overlijden Jan van der Aa door zijn weduwe

Groningen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina