Jan van Iperen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Iperen, Jan van
Geboren Leerdam / 4-4-1862
Overleden Leerdam / 28-5-1944

Beschrijving

Zoon van de winkelier Hendrikus van Yperen (Leerdam, 1820). Jan wordt hoefsmid in de Bergstraat in Leerdam. In de Geldermalser van 12 januari 1895 adverteert Jan van Iperen op indirecte wijze als volgt: ‘H.H. Schaatsenrijders. De schaatsen, waarop ondergeteekende bij de gisteren alhier gehouden wedstrijd de eerste prijs bij de Amateurs-wedstrijd behaalde, zijn gemaakt door de heer J. van Iperen, Mr. Smid alhier. Het is hem daarom een behoefte de schaatsen van J. van Iperen ten zeerste aan te bevelen. Leerdam, 12 januari 1895, E.M. de Weerd.’

Jan van Iperen wordt opgevolgd door zijn zonen, die hun achternaam veranderen in Van Ieperen.

In de Leerdammer van 24 december 1891 adverteert Mr. timmerman A.W. van Iperen als schaatsenslijper.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Leerdam
Periode 1895

Merktekens

Leerdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina