Jan van Mazijk

Categorie Schaatsenmaker
Naam Mazijk, Jan van
Geboren Lexmond / 16-8-1849
Overleden Utrecht / 27-5-1923

Beschrijving

De familie Van Mazijk is reeds vanaf de 18de eeuw smid te Lexmond. Jans vader is ijzersmid. Jan neemt later het bedrijf van zijn vader over. Hij maakt vanaf ca 1880 ook schaatsen, type onbekend. Hij gebruikte onder andere het merkteken J.V.M.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Lexmond
Periode 1888 - 1910

Merktekens

JVM
(?)

Lexmond

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina