Jan van Wiltenburg

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wiltenburg, Jan van
Geboren Ouderkerk aan de Amstel / 19-4-1939

Beschrijving

Van Wiltenburg begint na zijn diensttijd te werken in de norenfabriek van Co Lassche (1919-1966) in Amstelveen, waar hij de functie van chef bekleedt. Na het plotselinge overlijden van Lassche in 1966 zet Van Wiltenburg de norenproductie in een eigen bedrijf in Ouderkerk aan de Amstel voort. Door het ontbreken van goede schaatswinters en de concurrentie van goedkope Japanse schaatsen besluit hij zich niet alleen meer op schaatsen te richten. In 1972 richt hij in Marrum een metaalwarenbedrijf op, dat zich specialiseert in geavanceerde, specialistische machines voor onder andere koekfabrieken.
Na verloop van tijd als er weer een goede schaatswinter is verkoopt hij de schaatsen uit de oude voorraad en begint hij opnieuw schaatsen te maken. Nu evenwel niet meer onder eigen naam, maar voornamelijk noren voor Zandstra uit Sneek/
Joure. Het bedrijf bestaat tot op heden onder de naam ‘Schaatsenfabriek & Metaalbewerking, J. van Wiltenburg’.

Zie ook Jan van Wiltenburg Ouderkerk aan de Amstel.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Marrum
Periode 1972 - 2000

Merktekens

ZANDSTRA
Merkteken op noor van schaatsenmaker Jan van Wiltenburg
(Merkteken op de pot van een metalen noor)

Marrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina