Jan Vlaswinkel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vlaswinkel, Jan
Geboren Brummen / 14-4-1877
Overleden Brummen / 13-1-1970

Beschrijving

Hij is een zoon van de smid Wessel Vlaswinkel (1844) en kleinzoon van smid Jan Vlaswinkel uit Brummen. Hij heeft op kleine schaal schaatsen gemaakt van een onbekend model.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Brummen
Periode 1900 - 1920

Merktekens

Brummen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina