Jan Welles

Categorie Schaatsenmaker
Naam Welles, Jan
Geboren Langezwaag / 23-5-1814
Overleden Leeuwarden / 8-5-1874

Beschrijving

Welles is smid aan de Voorstreek tussen de Vismarkt en de Meelbrug. In de Leeuwarder Courant van 22 december 1848 plaatst Welles de volgende advertentie: ‘De ondergetekende maakt bij deze aan het geëerd Publiek bekend, dat hij thans weder, gelijk in vorigen jaren, ruim voorzien is van eigen gemaakte Schaatsen, in allerlei soorten, voor welker
deugdzaamheid hij instaat. Tevens is hij voorzienvan uitlandse soorten en beveelt zich minzaam aan tot het Slijpen van Schaatsen. J. Welles tussen de Vismarkt en de Meelbrug. Leeuwarden, 21 december 1848.’ In 1858 adverteert hij opnieuw in de Leeuwarder Courant van 8 januari met ‘eigengemaakte schaatsen, benevens Drielster en ook Duitsche.’ Het
Adresboek van 1862 noemt Welles als geweermaker. Op 23 december 1870 adverteert hij nog steeds in de Leeuwarder Courant: ‘Ruim voorzien van IJlster en Warregaaster Schaatsen, voor welker deugdzaamheid wordt ingestaan. Ook voorhanden Duitsche Schaatsen.’ In het Adresboek van 1872 wordt Welles aangegeven als ‘geweermaker en in ijzerwaren

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Leeuwarden
Periode 1848 - 1870
Reclame Advertentie Leeuwarder Courant

Merktekens

Reclames

Advertentie 1848 schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden Leeuwarder courant d.d. 22 december 1848
Advertentie 1858 schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden Leeuwarder courant d.d 8 januari 1858
Advertentie 1858 schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden Leeuwarder courant d.d. 8 januari 1858
Advertentie 1870 schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden Leeuwarder courant d.d. 23 december 1870
Advertentie 1875 schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker J. Welles, Leeuwarden Leeuwarder courant d.d. 5 december 1875

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina